Projekt 2

Izberite si podatke izmed naslednjih - 'kdor prvi pride, prvi melje':

  1. KEDS / Levant
  2. Thesaurus of similar words/Dependency Triples; predelajte v večrelacijsko (jezikovni tipi/jezikovni razredi - tipi brez dela med dvopičji) omrežje;

Rezervacijo zapišite na projektno uporabniško stran - tam kliknite na zavihek “Edit this Page”.

Za svoje omrežje:

  • določite osnovne značilnosti omrežja (usmerjenost; uteženost; število točk, povezav, komponent; največja stopnja, premer; …).
  • narišite porazdelitev/ve stopenj točk omrežja. Preglejte točke z največjo stopnjo.
  • poiščite najpomembnejše točke.
  • poiščite nekaj zanimivih delov omrežja in jih prikažite na sliki. Kaj vam rezultati povedo?
event/pd11/p2.txt · Last modified: 2013/03/04 12:48 by vlado
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0